Vasa Gospel

När: fredag 07 juni kl 16:00
Var: Stora scen

Frälsningsarmén bildade kören VasaGospel 1994.

Med blandningen av modern och klassisk gospel har kören berört många människor. Idag består VasaGospel av 35 personer och ett sexmannakomp. VasaGospel kännetecknas av glädje och Gudsnärvaro. Detta tillsammans med den höga musikaliska kvaliteten, ska förhoppningsvis ge dig en upplevelse.


Artistansvarig: Lasse Lindbom. Vi reserverar oss för ev. ändringar.