Karta

Detta är 2019 års karta version 5 [uppdaterad 2019.05.12]

Karta för utskrift (pdf)

Karta version 4